Gå til hovedindhold

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud for borgere, der på grund af betydelig og varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, ikke kan benytte andre tandplejetilbud.

Indhold

  Hvem kan benytte Specialtandplejen?

  Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud for borgere, der på grund af betydelig og varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, ikke kan benytte andre tandplejetilbud som privat praksis eller omsorgstandpleje, jævnfør Sundhedsloven §133. Den psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse har en sådan grad, at borgeren bor på et bosted eller har behov for omfattende pædagogisk eller sygeplejefaglig bistand i dagligdagen. Der kan være tale om eksempelvis sindslidelse, psykisk udviklingsforstyrrelse, autisme, cerebral parese og hårdt ramte sclerosepatienter.

  Angst for tandbehandling og/eller ønske om tandbehandling i narkose, er ikke i sig selv kriterier, der berettiger til visitation til specialtandpleje.

  Hvordan bliver du visiteret til ordningen?

  Bosted, værge, bostøtte eller tilsvarende omsorgsperson udfylder visitationsblanketten via nedenstående selvbetjeningslink.

  Visitationsblanket til Specialtandpleje

  Henvisningen udfyldes så uførligt som muligt.
  Herefter bliver borgeren indkaldt på klinikken til en visitation, hvor det vurderes, om borgeren er omfattet af målgruppen. Hvis den tandlægefaglige vurdering er, at borgeren kan benytte eksempelvis privat praksis, vil der ikke ske visitation til ordningen.

  Borgere i specialtandplejeordningen vil løbende blive revurderet i forhold til, om forudsætningerne for specialtandpleje fortsat er tilstede, og om udvisitering kan finde sted, jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om specialtandpleje.

  Hvad koster tilbuddet?

  For børn og unge under 19 år er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen. For borgere over 19 år er højeste betaling 2.130 kr. om året i 2023. Prisen bliver reguleret hvert år.

  Hvor foregår behandlingen?

  Specialtandplejen har handicapvenlige klinikker og behandlingen finder sted på klinikken i Sakskøbing. Vi anbefaler, at ledsager kender borgeren godt, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

  Kontakt

  Center for Trivsel & Social Indsats

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 b 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 25 60

  Send Digital Post (kræver MitID)