Gå til hovedindhold

Pasning af handicappede, syge eller døende i eget hjem

Har du en samlever eller nærtstående slægtning eller ven, der er handicappet, syg eller døende, kan du søge om lov til at passe vedkommende i dennes eller dit hjem.

Indhold

  Hvad er betingelserne?

  • Du kan få lov til at passe din slægtning eller nære ven, hvis han eller hun kun har kort tid tilbage at leve i. Det er en læge, der foretager denne vurdering
  • Du må passe din slægtning eller nære ven i dennes eller dit eget hjem
  • Som plejer behøver du ikke at have tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Du bliver ikke ansat af kommunen, men kan søge om et plejevederlag.

  Sådan søger du om plejevederlag

  Søg elektronisk via Borger.dk. Find ansøgningsskemaet her:

  Ansøgningsskema, plejevederlag 

  Du kan også søge ved at udfylde et papirskema

  Ansøgningsskema, plejevederlag, til print

  Det printede ansøgningsskema sendes til:

  Center for Sundhed & Omsorg
  Myndighed Team Ældre
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Hvad er betingelserne?

  • Du kan få lov til at passe en slægtning, samlever eller nær ven, hvis alternativet ville være døgnophold uden for vedkommendes hjem
  • Som plejer skal du have tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Du bliver ansat af kommunen, som udbetaler din løn
  • Plejeperioden er 6 måneder
  • Det er kommunen, der vurderer, om du kan magte opgaven.

  Sådan søger du kommunen om ansættelse til at passe en nærtstående:

  Søg elektronisk via borger.dk. Find ansøgningsskema her:

  Ansøgningsskema, ansættelse til pasning af nærtstående

  Du kan også søge ved at udfylde et papirskema

  Ansøgningsskema, ansættelse til pasning af nærtstående - print

  Det printede ansøgningsskema sendes til:

  Center for Sundhed & Omsorg
  Myndighed Team Ældre
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed Team Ældre

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver MitID)