Gå til hovedindhold

Lån af bus

Du kan låne en bus, hvis du som personale eller fast frivillig skal køre en eller flere af kommunens ældre borgere til et arrangement eller en udflugt. Der er forskellige kriterier, der skal være opfyldt for at kunne bruge bussen.

Indhold

  Busserne kan lånes af personale eller faste frivillige i forbindelse med udflugter for borgere, som bor på et plejecenter eller hjemmeboende borgere, som er visiteret til aktivitet på et plejecenter.

  Busserne må ikke bruges til privattransport, som erstatning for offentlige transportmidler eller taxa.

  Frivillige skal i samråd med medarbejdere/ledelse sikre sig, at det er forsvarligt at køre med de pågældende borgere før hver tur. 

  For borgere, der bor på et plejecenter, er der ingen begrænsninger for formålet med transporten. Det kan være til aktivitetsarrangementer, kørsel til læge, familiesammenkomster m.v. 

  For hjemmeboende borgere, der er visiteret til aktivitet på et plejecenter, må transporten kun finde sted i forbindelse med deltagelse i disse aktiviteter.  

  Busserne må ikke benyttes til hjemmeboende borger, som ikke er visiteret til aktivitet på et plejecenter. 

  Når du som fast frivillig eller medarbejder vil låne en bus, skal du henvende dig til aktiviteten på det plejecenter, hvor bussen står.

  De vil sørge for at booke bussen til dig og give dig relevante informationer. 

  Du finder kontaktoplysninger til plejecentrene her.

  Hvor står busserne?

  Busserne står på følgende adresser:

  Plejecenter Helenehuset, Skerrisvej 22-24, 4840 Nr. Alslev
  Plejecenter Bakkehuset, Fjordbakken 79, 4800 Nykøbing F
  Plejecenter Blomsterhaven, Kirkevej 21 K, 4872 Idestrup
  Plejecenter Doktorparken, Søndergade 35, 4990 Sakskøbing

  Alle, der befinder sig i bussen, er dækket af bussens forsikring.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Fællessekretariatet plejeområderne

  Telefon: 54 73 24 00

  Send Digital Post (kræver MitID)