Gå til hovedindhold

Samskabelse

I Guldborgsund Kommune kan vi noget særligt. Vi har en af landets højeste antal foreninger pr indbygger og en tradition for at arbejde i fællesskaber. Vores lokalområder er præget af en selvstændighedstrang og vilje til selv at ville definere deres egne udfordringer og dermed også definere løsningerne.

Dekorativt billede

Indhold

  Vi har et frivilligcenter med over 2000 borgere tilknyttet og derudover er der de frivillige i foreningslivet, fodboldklubber, tennisklubber osv. For ikke at tale om alle dem, der gør et frivilligt stykke arbejde som enkeltpersoner. Laver samkørselsordninger på landet, arrangerer skrald-oprydningsture eller går sammen om at skabe ny ”vild” natur til gavn for dyrelivet, plantelivet og ikke mindst vores eget liv her i Guldborgsund. Et rigt hverdagsliv, som vi lykkes med at skabe og leve sammen, fordi sammenhængskraften er stærk nok til det.

  Dialog og samskabelse er en del af ”det guldborgsundske mindset” og vi har de senere år arbejdet med at udvikle et sprog, erfaringer og værktøjer, der motiverer til samskabelse mellem kommune og civilsamfund.
  Initiativer til konkrete projekter kan både komme fra kommunen og fra aktører uden for organisationen. Opgaven ”sætter holdet”, så alle positive kræfter kan komme i spil i forhold til det enkelte projekt.

  Vi har igangsat flere initiativer, der styrker og dyrker samskabelse i Guldborgsund, herunder:

  • ”FÆLLES-SKABET” – et videnforum for aktører på tværs af kommunen, der deltager aktivt i samskabelse. 
  • Facebook-gruppen ”FÆLLES-SKABET” find den her (åbner i nyt vindue)
  • Værktøjer, der kan bruges i praksis i arbejdet med samskabelse
  • Facilitering af samskabelsesprocesser, herunder design af konkrete processer og borgermøder
  • Intern uddannelse i Samskabelse i praksis – den udbydes efter behov
  • Formidling af vores resultater og erfaringer inden for samskabelse i samarbejder med centre, der har samskabende processer for eksempel Saxkøbing Byrum, Vores grønne Nr. Alslev, Friheden, Bosætningsstrategi
  • Guide til at holde sammen på fællesskaber – også når vi ikke kan mødes fysisk

  Vil du vide mere om samskabelse og dialog i Guldborgsund Kommune, er du velkommen til at kontakte os.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)