Gå til hovedindhold

Samskabelse

Vi arbejder aktivt for at etablere samarbejde på tvært af fagligheder, ansvarsområder og roller. Derfor har direktionen besluttet, at igangsætte en række initiativer, der inviterer til samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og centerområder.

Dekorativt billede
 • Læs op

Indhold

  Målet er at udvikle et sprog, erfaringer og værktøjer, der motiverer til samskabelse mellem kommune og civilsamfund. Processen er et led i den overordnede omstilling i retning af kommune 3.0.

  Initiativer til konkrete projekter kan både komme fra kommunen og fra aktører uden for organisationen. Opgaven ”sætter holdet”, så alle positive kræfter kan komme i spil i forhold til det enkelte projekt.

  Vi leder udviklingen af at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for samskabelse på tværs af centre og enheder i den kommunale organisation.

  Konkrete indsatser vi arbejdede med i 2018

  • Vi udvikler videnforummet ”FÆLLES-SKABET” for aktører på tværs af kommunen, der deltager aktivt i samskabelse:
   udvikler videnforummet ”FÆLLES-SKABET” for aktører på tværs af kommunen, der deltager aktivt i samskabelse: medarbejdere, ledere, foreninger, virksomheder og borgere.
  • Vi deler erfaringer, viden og inspiration Facebook-gruppen ”FÆLLES-SKABET” find den her: https://www.facebook.com/groups/117093262348103/
  • Vi udvikler en ”værktøjskasse” med hverdagsgreb, gode spørgsmål, principper for arbejde med samskabelse, model for feedback med videre.
  • Vi understøtter og udvikler nye politiske arbejdsformer og åben politikskabelse.
  • Vi faciliterer samskabelsesworkshops i hele organisationen, der har til formål at udbrede en fælles forståelse og et fælles sprog for samskabelse.
  • Vi udbyder i samarbejde med ABSALON en diplomuddannelse i Samskabelse, der er målrettet ledere og projektledere.
  • Vi formidler resultaterne af kampagnen "På forkant", der sætter fokus på udviklingen i områderne udenfor de store byer. Vores bidrag til kampagnen er "100 dages samskabelse" - klik her for at læse mere.
  • Vi profilerer kommunen i forhold til den nationale samskabelsesbevægelse med afsæt i Charter for Samskabelse.

  Fællesskabet

  Fælles-skabet - Guldborgsunds vidensforum for samskabelse

  Hvad?

  Fælles-skabet er et vidensforum for samskabelse i Guldborgsund Kommune, der har at gøre hinanden dygtigere til at skabe løsninger sammen til gavn for borgerne. Guldborgsund Kommunes kerneopgave er; at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

  Hvornår?

  Fælles-skabet mødes cirka fire gange årligt og får kvalificeret sparring og viden via eksterne oplægsholdere, værktøjer, intern sparring, erfaringsdeling og et fagligt netværk.
  To gange årligt, er der mulighed for at gå til eksamen i Samskabelse i praksis. Det kræver deltagelse i mindst 4 netværksmøder og en mindre skriftlig samt en mundtlig eksamen. Eksamen giver 5 ectspoint.

  Fra 2018 er der mulighed for at deltage i Fælles-skabet - workshop om egne samskabelsesprocesser cirka 4 gange årligt. Her tilbydes konkrete redskaber for eksempel illustreret facilitering, brug af effektkæde og evalueringsværktøjer, feedbackmodel og meget andet. Workshoppene tager udgangspunkt i deltagernes konkrete samskabelsesprocesser.
  Deltagelse i Fælles-skabet og Fælles-skabet workshop er gratis.

  Facebook-gruppen Fælles-skabet understøtter dialogen mellem møder, workshops og uddannelse og her kan alle dele viden for eksempel videoer, artikler om samskabelse.

  Hvem?

  Alle, der arbejder samskabende i Guldborgsund Kommune kan deltage i Fælles-skabet og Fælles-skabet workshop. Det gælder ansatte, foreninger, borgergrupper, virksomheder mv. Aktører bedes finde én eller to repræsentanter for den enkelte forening/aktionsgruppe, der deltager i møderne – eventuelt på skift. Alle kan blive medlemmer af Facebook-gruppen.

  Diplomuddannelse i samskabelse

  Formål med modulet i ’Ledelse af samskabelsesprocesser’ er at du tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne lede samskabelsesprocesser på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører samt lede løsningsorienterede processer i og på tværs af organisationer.

  Der er lagt vægt på, at du som leder bliver i stand til at lede og udvikle til et nyt mindset og ny praksis, der fra et ressourceperspektiv rammesætter og faciliterer samskabelsesprocesser. Samskabelse som begreb er aktuelt i en kontekst, hvor der ikke findes enkelte aktører der har de entydige svar på velfærdsudfordringerne. På modulet bliver du bekendt med det teoretiske tankegods og det metodiske grundlag for samskabelse. Du lærer hvilke ledelsesmæssige perspektiver der er forbundet med at indgå i samskabelsesprocesser, og får direkte erfaring med at tilrettelægge og lede dem.

  Vi kommer blandt andet til at arbejde med:

  • De samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for samskabelse.
  • Ledelse og motivation i samspil med ansatte, frivillige m.fl.
  • Ledelse af konkrete samskabelsesprocesser med inddragelse af borgere, frivillige og fagprofessionelle

  Identificering af egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold tværgående samskabelse som basis for innovative løsninger.

  100 dage med samskabelse

  Her præsenterer vi 7 portrætter af ledere og medarbejdere i Guldborgsund Kommune.

  Mere om 100 dage med samskabelse

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 15 00

  Send Digital Post (kræver NemID)