Gå til hovedindhold
Grunde
Erhverv

Salg af kommunale erhvervsgrunde

Vi har en række erhvervsarealer til salg, og der er flere slags at vælge imellem

Indhold

  kortet her kan du se hvor arealerne ligger, deres størrelser, hvad de må bruges til, og pris.

  I kortet finder du links til priser, tilslutningsafgifter, grundstørrelse mv. over de enkelte udstykninger sådan:

  • Gå ind på det store kort – brug linket herover.
  • Zoom ind på den ønskede udstykning.
  • Vælg ikonet (pil og spørgsmålstegn) øverst i venstre hjørne i kortets værktøjslinje.
  • Klik på den ønskede grund.

  Købstilbud skal afgives skriftligt og gerne pr. mail.

  De endelige betingelser for handlen vil fremgå af købsaftalen (som udarbejdes af Guldborgsund Kommune), men følgende vil generelt være betingelser for køb af byggegrunde.

  Grundene sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt kommunen og evt. tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

  Der er byggepligt på grundene indenfor 2 år. Ubebyggede grunde må kun videresælges med kommunens godkendelse af salgspris.
  Guldborgsund Kommune sørger for udarbejdelse af købsaftale.

  Køber skal betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde og udarbejdelse af eventuel refusionsopgørelse. Køber opfordres til at kontakte en advokat for at høre nærmere om omkostningerne hertil.

  Køber er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen.

  Selvom grundene er udbudt til fast pris, er kommunen er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris, og tilbudsgiver (køber) er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse.

  Vores tre vigtigste erhvervsområder

  Nørre Alslev

  Nykøbing Nord

  Sakskøbing

  Priserne på erhvervsarealerne er:

  • 85 kr. pr. m² for erhvervsarealer i Sakskøbing, Nykøbing, Øster Toreby. Kontakt os for oplysning om kloakbidrag.
  • 60 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag for erhvervsarealer i Nørre Alslev.

  Erhvervsarealer i Stubbekøbing, Nysted, Eskilstrup, Horbelev og Idestrup udbydes i offentligt udbud uden prisfastsættelse. 

  Salgspris på erhvervsarealer skal tillægges 25 % moms.

  Det er i alt 36 forskellige erhvervsområder i Guldborgsund Kommune. De har alle hver deres kvaliteter og karakteristika. Her er områder, der kan håndtere de helt store moderne lagerbyggerier, og der er små arealer tæt på offentlig transport til for eksempel mindre håndværksvirksomheder. De er alle velbeliggende i forhold til infrastruktur og forbindelserne til både det danske og tyske marked.

  Angående tilslutningsafgifter henvises til de respektive Forsyningsselskaber. Her findes oplysninger om blandt andet el, vand, varme og renovation.