Grunde og ejendomme

Her finder du din erhvervsgrund eller -ejendom i Guldborgsund Kommune

Grunde

Vi har en del erhvervsgrunde til salg. De har alle hver deres kvaliteter og karakteristika.

Her er områder, der kan håndtere de helt store moderne lagerbyggerier, og der er små arealer tæt på offentlig transport til for eksempel mindre håndværksvirksomheder. De er alle velbeliggende i forhold til infrastruktur og forbindelserne til både det danske og tyske marked.

Business Park Falster - Afkørsel 43

Business Park Falster - det motorvejsnære erhvervsareal ved afkørsel 43 (Nørre Alslev) beliggende ud til E47/E55 - udbydes til salg

Læs mere

Salg af kommunale erhvervsgrunde

Vi har en række erhvervsarealer til salg, og der er flere slags at vælge imellem

Læs mere

Ejendomme

Vi har løbende erhvervsejendomme til salg. Det er typisk bygninger, som er frigjorte for kommunale aktiviteter (eksempelvis skoler, børnehaver eller plejehjem), men det kan også være campingpladser, udlejningsejendomme el. lign.

Salg af kommunale erhvervsejendomme

Her finder du udbudsmateriale på de kommunale ejendomme, der er til salg

Læs mere

Udlejning

Periodevis har vi enkelte ejendomme, lokaler og arealer til udlejning. De vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Vi har p.t. ingen ejendomme til udleje.

Forpagtning

En del af kommunens arealer er forpagtet til landbrug. Hovedparten af forpagtningskontrakterne er indgået for en 4-5 årig periode og udløber den 31. december 2020.

Nye udbud af disse vil blive annonceret her på hjemmesiden samt i en eller flere lokale aviser.