Gå til hovedindhold

Medarbejder på særlige vilkår

Hos virksomhedsservice kan du få hjælp til alle dele af din rekruttering.

Indhold

  Vi tilbyder blandt andet:

  • at rekruttere arbejdskraft for kortere eller længere perioder
  • at rådgive og vejlede før, under og efter rekruttering
  • at skrive stillingsopslag
  • at vælge de relevante kandidater
  • at lave de indledende interviews

  Med fleksjobordningen har din virksomhed mulighed for at fastholde en medarbejder eller ansætte en ny medarbejder på få timer.

  En medarbejder i fleksjob har varige begrænsninger i arbejdsevnen.

  3 ting du skal vide om fleksjob

  • Som virksomhed betaler du kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer
  • Jobcenter Guldborgsund supplerer lønnen med et fleksløntilskud
  • Du har som arbejdsgiver mulighed for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis din medarbejder bliver syg

  Klik her for at se faktaark om fleksjob

  Send dine ansatte på kursus og få tilskud til en vikar.

  Med jobrotationsordningen kan du sende én eller flere medarbejdere på efteruddannelse.

  Dine medarbejdere bliver i uddannelsesperioden erstattet af en vikar, som du får økonomisk tilskud til.

  Vikaren bliver rekrutteret blandt kommunens ledige borgere.

  Du får opkvalificeret dine medarbejdere, uden at I kommer bagud med arbejdet, og mange vikarer vil efter jobrotationen være velkvalificeret arbejdskraft, der kender din virksomhed.

  4 ting du skal vide om jobrotation

  • Vikaren skal have været ledig i minimum 3 måneder forud for ansættelsen
  • Vikaren kan være ansat i op til 9 måneder
  • Vikaren skal være ansat med minimum 10 timer om ugen
  • Hvis flere medarbejdere skal på kurser, kan den samme vikar erstatte dem alle

  Klik her for at læse faktaark om jobrotation

  Kontakt

  Virksomhedskonsulent
  Tina Nymand Jørgensen
  Mail: tinj@guldborgsund.dk 
  Mobil: 25 18 05 69

  Virksomhedskonsulent
  Suzette Sargentoni
  Mail: shs@guldborgsund.dk 
  Mobil: 25 18 05 67

  Virksomhedskonsulent
  Jesper Nielsen
  Mail: jeni@guldborgsund.dk 
  Mobil: 25 18 03 24

  Hjælp os med at passe på dine personfølsomme oplysninger. Hvis du sender cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger, så brug Digital Post. Disse mailadresser er ikke Digital Post.

  Med et løntilskud hjælper du en ledig på vej til nye kompetencer, erfaringer og kontakter.

  Med løntilskudsordningen kan du ansætte en ny medarbejder med lavere lønudgift for en periode.

  Et løntilskudsjob giver dig mulighed for at lære medarbejderen at kende, og du får et indtryk af medarbejderens kompetencer før en eventuel fastansættelse.

  En medarbejder med løntilskud kan også tilføre din virksomhed ekstra ressourcer og overskud til at prøve nye forretningsidéer.

  3 ting du skal vide om løntilskud

  • Perioden, hvor virksomheden får tilskud til lønnen, er en individuel vurdering
  • Løn og ansættelse følger den almindelige overenskomst
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik i din virksomhed. Et 'rimeligt forhold' afhænger af, hvor stor din virksomhed er, og hvor mange ansatte du har.

  Klik her for at læse faktaark om løntilskud

  Virksomhedsservice kan hjælpe med at få ansat en lærling med livserfaring.

  Med en voksenlærling får du en medarbejder med livserfaring, der er klar til at tage et ansvar fra første dag.

  Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye eller allerede ansatte medarbejdere.

  Voksenlærlingeordningen styrker dit rekrutteringsgrundlag. Når du indgår en uddannelsesaftale, er du med til at opkvalificere arbejdskraften og klæde virksomheden på til fremtidens krav.

  4 ting du skal vide om voksenlærlinge

  • En voksenlærling skal være over 25 år
  • Du kan både bruge ordningen til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte
  • Der kan være mulighed for tilskud
  • Voksenlærlinge gennemfører ligesom almindelige lærlinge deres uddannelse med skiftevis skole og arbejde i din virksomhed

  Klik her for at læse faktaark om voksenlærling

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)

  Hos virksomhedsservice kan du få hjælp til at finde en medarbejder til småjob.

  Et småjob er en ansættelse på almindelige vilkår. Småjobbet kan være få timer ugentligt, sæsonbetonet arbejde eller det kan være, hvis I får et pludseligt behov for et ekstra sæt hænder til virksomheden.

  Når du ansætter i et småjob, styrker du din virksomheds sociale profil, fordi du er med til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

  2 ting du skal vide om småjob

  • Med småjob er der mulighed for prøvetid ligesom med almindelige ansættelser
  • Du betaler løn efter gældende overenskomst

  Klik her for at læse faktaark om småjob