Gå til hovedindhold

Ungegarantien

Ungegarantien skal sikre unge de bedste muligheder for at få en uddannelse og komme i arbejde, og samtidig imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Her kan du læse mere om hvad Ungegarantien går ud på, og hvordan du som virksomhed kan deltage.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Læs her om Ungegarantien:

  Ungegarantien handler om at hjælpe alle unge godt på vej i livet. Garantien har særlig fokus på at give unge med ekstra brug for støtte en mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, så de kan forfølge deres fremtidsdrømme, som alle andre unge.

  Ungegarantien er i gangsat af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

  Som virksomhed stiller du dig til rådighed for at tage imod unge mennesker til småjob, fritidsjob, løntilskud, virksomhedspraktik eller andre indsatser, der kan hjælpe den unge frem mod en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Hvis du ikke selv kan hjælpe den unge, skal virksomheden forsøge at guide den unge videre til andre virksomheder i partnerskabet eller i virksomhedens øvrige netværk.

  Virksomheden er samtidig ambassadør for Ungegarantien, og hjælper med at hverve nye virksomheder til at tage del i Ungegarantien.

  Som partnerskabsvirksomhed får I viden om at inddrage borgere fra kanten af arbejdsmarkedet som en vigtig ressource til at få løst opgaver. Det er en investering i fremtiden i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft – både til din egen virksomhed og til kommunens samlede erhvervsliv.

  Alle virksomheder i partnerskabet har tilknyttet én fast kontaktperson fra jobcentret. Alle aftaler om konkrete forløb indebærer, at virksomhedens kontaktperson er klar til at følge op og involvere sig, hvis et forløb ikke går som planlagt.

  Virksomheden får desuden oplæring i at modtage unge med særlige forudsætninger, så I har de bedste muligheder for at få et succesfuldt forløb.

  Virksomheden bliver en del af et netværk med andre partnerskabsvirksomheder, hvor I kan udveksle erfaringer og i fællesskab støtte alle unge i kommunen i at realisere deres drømme og planer for fremtiden. Virksomheden får samtidig mulighed for at bruge partnerskabslogoet som branding på hjemmeside m.v.

  Vejledning og Opkvalificering:

  • Der gælder ikke formelle grænser for varigheden, men den skal være i overensstemmelse med formålet og ikke være længere end formålet tilsiger.
  • For unge er formålet at opkvalificere dem til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  Virksomhedspraktik:

  • Uddannelsesparate og jobparate unge: Op til 4 ugers varighed
  • Aktivitetsparate unge: Op til 13 ugers varighed med eventuel mulighed for forlængelse
  • Krav om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinærtansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud
   (rimelighedskrav)

  Løntilskud:

  • Op til 26 ugers varighed
  • Krav om 6 måneders forudgående ledighed (gælder dog ikke hvis den unge er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere)
  • Krav om at løntilskudsansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte (merbeskæftigelseskrav)
  • Krav om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud (rimelighedskrav)

  Krav om at virksomheden samlet set maks. må modtage 50 pct. i årlig offentlig støtte til en ansat (bruttostøtteintensitet

  Rimelighedskravet:

  Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Opgørelsen er i fuldtidspersoner.

  En gruppe ambassadører for Ungegarantien har været med til at udforme indholdet af Ungegarantien. Ambassadørerne er: 

  Metalcolour Primatag Frimann Biler
  Guldbosund Friplejehjem Idébyg Fælleskøkkenet

   

  Vil du være en del af Ungegarantien, så kontakt virksomhedskonsulenterne, se kontaktinfo til højre.