Gå til hovedindhold
Natur
Erhverv

Udlejningstilladelse til campingplads

Ønsker du at etablere en ny campingplads, skal du søge om en udlejningstilladelse.
Det gælder også, hvis du vil foretage ændringer på en eksisterende campingplads, eller hvis pladsen har skiftet ejer.

Indhold

  Ønsker du at etablere en ny campingplads, skal du søge om en udlejningstilladelse.

  Det gælder også, hvis du vil foretage ændringer på en eksisterende campingplads eller hvis pladsen har skiftet ejer.

  Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder, det vil sige telte, campingvogne eller campinghytter.

  Enhver udvidelse af en campingplads kræver en ny udlejningstilladelse. Ved udvidelse forstås både arealmæssigt, antal enheder og hytter samt mulighed for vintercampering og vinteropbevaring.

  En tilladelse er personlig og kan derfor ikke videregives ved salg af campingpladsen eller ved ansættelse af ny forpagter.

  Ansøgning om udlejningstilladelse skal indeholde oplysninger om:

  • Campingpladsens navn og beliggenhed
  • Kort over pladsen med hytters placering samt indtegning af areal til vinteropbevaring og vintercampering
  • Oplysning om hvem den personlige tilladelse skal meddeles til (navn, adresse og telefonnummer)
  • Ejendommens ejer
  • Eksisterende og fremtidige forhold om pladsen (areal i ha, antal campingenheder, antal enheder til vintercamping, areal til vinteropbevaring, antal hytter samt antal vogne til udlejning).

  Se direkte link til at sende din ansøgning som digital post nedenfor. 

  Vi sender et kvitteringsbrev, når vi har modtaget din ansøgning.

  Du skal forvente, at sagsbehandlingstiden ved ansøgning om udlejningstilladelse er 3 uger, med mindre sagen er kompliceret og/eller kræver politisk behandling. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Efter sagens afgørelse er der 4 ugers klagefrist.