Gå til hovedindhold

Cykel-gangbro over Guldborg Sund

Broen er en reetablering af Christian den X´s bro, der stod færdig i 1867. Med sin længde på 550 meter bliver broen Danmarks længste cykel-gangbro, og ny teknologi sikrer et minimalt miljøaftryk, både på land og på vand. Cykel-gangbroen skal bringe sundet og vandet tilbage til Nykøbing F. Det vil give byen en ny attraktion og styrke områdets herlighedsværdi.


13. maj 2024

Indhold

  Med broen bliver Nykøbing F igen bundet sammen som en HAVNEBY – med adgang til sundet og havet tæt ved byens centrum og byens gamle middelalderdel. Det vil tilføje byen nye kvaliteter og et helt andet udtryk. For borgere, besøgende og turister vil broen være en attraktion for byen og blive byens nye centrale forbindelse for bløde trafikanter. Broen har en dreje-åbning som passer til lystfartøjerne, der sejler i område.

  Nykøbing F har altid været tæt forbundet med Sundby-siden af Guldborg Sund, først med færger, siden med bro. Forbindelsen har naturligt udsprunget umiddelbart øst for byens torv og centrum.

  Broforbindelsens nye placering muliggør en nem og direkte adgang mellem de 2 bydele. Der har i mange år været et markant folkeligt ønske om, at der bliver etableret en forbindelse mellem bydelene, så f.eks. borgere fra Sundby nemt kan komme over til Nykøbing F´s bymidte, og fra bymidten til blandt andet Hamborgskoven og Middelaldercentret på Lollandsiden.

  Forbindelsen står også højt på dagsordenen for at skabe bedre rammer for de bløde trafikanter og styrke forbindelsen til de europæiske cykelruter. I Guldborgsund Kommune er der stor fokus på sundhed og bevægelse, og det er veldokumenteret, at borgerne i kommunen bør motionere mere. Ikke mindst i lyset heraf, bør der skabes bedre vilkår for motionister – og for dem, der vil tage en gåtur over broen eller droppe bilen og tage cyklen på indkøbsturen eller til og fra skole, uddannelser og arbejde. Der er således mange gode grunde til, at en reetablering af en ny cykel-løbe-gangbro er en god ide, og vil udgøre et centralt og attraktivt bygningselement i Nykøbing F’s nye bydel på havnen. 

  Mere information

  Christian den IX’s Bro blev åbnet den 4. juli 1867. På det tidspunkt var den Nordeuropas længste bro og den havde samtidig et svingbroselement, så sejlerne kunne komme igennem.

  Broen fik den stor indflydelse på udviklingen af navnlig Nykøbing F. og stor betydning for den kraftige erhvervsudvikling velstand der blev skabt i området. Det samme vil også gøre sig gældende i dag – men med fokus på byudvikling og øget velfærd og sundhed.

  Byen er bygget op om Christian den IX’s Bro – med de helt centrale gader: Brogade i Nykøbing og Linde Allé i Sundby. De to centrale bydele fremstår amputeret, da vejene stopper ved havnekanten. Så der er tale om tilbageførsel af en færdselsåre hen over sundet. Den gamle bro blev nedrevet på grund af dårlig stand og store omkostninger til vedligeholdelse.

  Den oprindelige bro havde meget stor betydning for borgernes hverdag i Nykøbing F og Sundby. Det vidner historien om (jf. historisk analyse fra Museum Lolland-Falster).

  Den var et yndet udflugtsmål og en livsnerve. Derfor er det også forventningen, at en genopført cykel-gangbro vil blive brugt af byens borgere og gæster. De vil få mulighed for at nyde herligheden af at spadsere på tværs af Guldborg Sund og oplevelsen af naturen her. 

  Broen blev dog nedrevet i starten af 1970’erne og erstattet af den større, kombineret tog- og vejbro, Frederik den IX’s Bro. Frederik den IX’s Bro ligger forskudt mod syd i forhold til bymidten, og leder trafikken uden om byens midte. Den er derfor mindre velegnet for cyklister og gående.

  Anlægsudgifter Den 19. marts 1867 blev der fremlagt regnskab for byggeriet. Heraf fremgår det, at ud af de 155.000 rigsdaler, der blev bevilliget, blev der i alt brugt 151.816 rigsdaler. Så opførelsen af Christians den IX’s Bro blev gennemført inden for budgettet. (1 rigsdaler = ca. 2 kr.).

  En reetablering af Christian den IX’s Bro som en moderne cykel-løbe-gangbro i et Natura 2000-område vil beløbe sig til 70 mio. kr. De årlige driftsudgifter til vedligeholdelse af de mekaniske dele samt forsyning mv. vil beløbe sig til ca. 70.000 kr. årligt. Hvert 20. år skal foretages en større gennemgang af broen og der skal foretages maling af overfladen samt udskiftning af zinkanoder. Det skønnes at der hvert 20. år skal afsættes ca. 5,0 mio.kr. til dette arbejde.