Gå til hovedindhold

Bropladsen - Byens nye plads ved vandet

Pladsen skal være et spændende og rart opholdsrum i byen. Den skal understøtte sikker færdsel på langs og på tværs af sundet for de bløde trafikanter. Pladsen etableres lige der, hvor cykel-løbe-gangbroen over Guldborg Sund lander på Nykøbing F havnefront. 

08. maj 2024

Indhold

  Bropladsen forbinder byen, borgerne og besøgende med kulturen i Bastebrohuset og med naturen og havnemiljøet langs sundet. Pladsen bliver på samme tid et centralt beliggende knudepunkt og et imødekommende og rart opholdsrum. 

  Langs havnen kommer en række nye urbane og rekreative områder, som Bropladsen er et af. Det er blandt andre Boardwalk’en og Solnedgangstrappen, som ligger i umiddelbar forbindelse med Bropladsen. Solnedgangstrappen bliver en naturlig forlængelse af pladsen og bringer borgerne helt ned til vandet, hvorfra sundets og naturens mange kvaliteter kan opleves og nydes i attraktive og uformelle rammer.

  Fra pladsens sydlige del ledes den langsgående trafik ud på en boardwalk, som er en del af en langsgående promenade for gående og cyklister. Herfra kan byens møde med og nærheden til vandet opleves på en ny og anderledes måde.

  Pladsen skal bringe byen tilbage til vandet ved at etablere en genkendelig overgang fra byen til sundet. Det gøres ved at integrere eksisterende elementer fra den gamle middelalderby og ind i det nye byrum.

  Bastebrohusets kulturtilbud skal kunne indtage pladsen, og bygningen skal på den måde blive gensidigt afhængig af pladsen og muliggøre, at programmer og aktiviteter kan brede sig ind og ud af det urbane rum. Pladsen bliver et blåt byrum, hvor leg og læring er i fokus.

  I mødet med bygningen bliver pladsen en forlængelse af husets fællesarealer, og grænsen mellem ude og inde kan opløses på gode sommerdage. Pladsen og bygningens nære omgivelser er i tæt samspil, og Bropladsen skal kunne danne ramme for mange forskelligartede aktiviteter og tilbud, som museet og kulturinstitutionerne i fællesskab indtager fællesarealer, både inde og ude, med.

  ET NYT BYRUM MED TILGÆNGELIGHED, LIGEVÆRDIGHED OG FÆLLESSKABER 

  Bropladsen er et socialt bæredygtigt byrum med fokus på mangfoldighed og inklusion. Pladsens programmering understøtter kommunens vision om at skabe et fælles ”vi”, hvor alle uanset køn, alder, fysisk kunnen og social situation, kan være med. Pladsen har derfor specielt fokus på tilgængelighed for at skabe et attraktivt og inkluderende byrum, for kørestole og barnevogne - ja for alle.

  Pladsen opfordrer med sit formsprog, til at sætte tempoet ned og løfte blikket, for at opleve pladsen med skiftene belægninger, vandelementer og integreret byinventar. Et centralt placeret vandelement, kombinerer sikkerhed, æstetik og leg og læring. Vandelementet iscenesætter også regnhændelser ved at opsamle og forsinke vandet. Det opsamlede og forsinkede vand på fladen skaber mønstre og variation i overfladen, og en sky af vanddamp vil blive skudt op i luften, når der er vand tilgængeligt. Elementet inviterer til sikker sensorisk leg og læring. Pladsen kommer til at være byens nye samlingspunkt ved havnen og forbinder transport, kultur, natur og mangfoldighed på en fælles plads med fokus på jeg, vi og os - og vores omgivende naturelementer.

  Det er byens hverdagsrum til leg og ophold, men pladsen kan også rumme lejlighedsvise aktiviteter tilknyttet institutionerne i Bastebro. Biblioteket, Museum Lolland-Falster, musikskolen og billedkunstskolen kan trække aktiviteter ud på pladsen. Pladsen bliver derfor et indbydende og attraktivt byrum for byens borgere. Den støtter med sin programmering og indretning op om den sociale bæredygtighed og kommunens store fokus på børn og fællesskaber, ved at favne og gøre plads til alle uanset alder, køn, og social situation. I bevægelsen fra a til b inviterer stedet til uformelle møder og inspirerer til nye fællesskaber og interesser gennem forskellige zoner og underopdelinger af pladsen. Her er plads til aktiviteter året rundt.

  Bropladsens indhold

  Bropladsen disponeres med tre hovedelementer; Trappen, Plinten og Vandelementet.

  Trappen - vandkant og solnedgange Med mulighed for at dyppe tæerne i vandet, kan solnedgangen nydes fra en trappe ned til sundet. Trappen er bygget ”uden på” havnekanten ud mod Guldborg Sund. Trappen inviterer dig helt ned til vandet og skaber en lomme til siddeophold. Trappen er en forlængelse af pladsen og tilbyder opholdsrum med nærhed til vandet og smukke kig på langs af sundet og mod aftensolen i vest. Trappen udføres med træoverflader, både på brokonstruktionen over vand, og i belægningen på land.

  Plinten – optrædener og oplevelser Midt på pladsen findes Plinten, som er et element, der er hævet over pladsens øvrige niveauer. Plinten kan fungere både som scene for små koncerter fra musikskolen, events og lignende i tilknytning til Bastebrohuset eller andre tiltag fra byen. På plinten kan der også arbejdes udendørs med projekter fra billedkunstskolen, udebibliotek, udstillinger fra museet osv. Ved biblioteksarrangementer kan Plinten desuden, med puder og tæpper, omdannes til læse-loungeområde, og i højsommeren kan plintens lysmaster tilføres et stort solsejl. Plinten skal med trædæk også indbyde til ophold - her kan man også bare slænge sig i solen eller holde en kaffepause.

  Vandelementet – leg og iscenesættelse af byens møde med vandet Vandelementet er et byrumselement, som iscenesætter vandet som element. Vandet på pladsen fortæller os om vejrets skiften, og gør nedbøren til et synligt element i byen - på en positiv måde. Vandet indeholder også en symbolsk fortælling omkring klimaforandringerne, og hvordan større regnhændelser og oversvømmelser er en del af det skiftende klima. Det er udformet i bløde organiske former, og er et område, som inviterer til børnesikker leg med vand på en visuelt kunstnerisk måde. Dysser med vand sender i særlige tidsrum en dis af vanddamp op fra overfladen, som der kan leges i og blot betragtes som en del af det karaktergivende for den nye blå plads. Vandelementet kan bearbejdes af en kunstner og blive en egentlig kunstinstallation med fokus på vandet som element i byen.

  For at klimasikre Bropladsen og Bastebro er pladsen er hævet fra kvote 1.85+ til 2.5+. Dette kommer dog ikke til at hindre tilgængeligheden for brugerne, da niveauskiftet bliver afviklet med en gradvis hævning af terrænet, der på grund af asfaltens fleksibilitet skaber en flydende overgang fra vejniveau til pladsen. Det er på den måde muligt for alle at bruge pladsen uanset fysisk kunnen, og man kan uden problemer bevæge sig rundt på pladsen, og nemt fortsætte på cykel-løbe-gangbroen, boardwalk’en, svømmeområdet og Bastebro.

  Bropladsen er budgetteret til 6,7 mio. kr. Der er lagt vægt på, at Bropladsens kvalitet og udseende svarer til designmanualens forudsætninger for landskab og byrum. Samtidig er der et fokus på at få skabt et sted, som inviterer til ophold gennem konkrete byrumselementer med mere.

  Belægningen Pladsen gør brug af forskellige typer af belægninger, så som brosten, asfalt og træ. De giver tilsammen et ordnet, men imødekommende udtryk. Der arbejdes bevidst med materialevalg, som er økonomisk fremkommelige, både i anlæg og drift. Et eksempel kan være forskellige asfaltbelægninger, som kan modelleres i bløde former, gives indfarvninger eller overslagsslag. De store flader brydes og markeres af elementer og inventar i andre materialer, som f.eks brosten og træ, eller andre natur- og organiske materialer, som giver et blødt indtryk. Gennem stratetiske placeringer i materialespringene, tvinges cyklende ned i fart. Ved at lave små opbrud, kræves der opmærksomhed på, at man nu bevæger sig fra et trafikrum til et shared space, hvor ophold, aktivitet og flow skal skabe synergi og sameksistere på bedste vis.

  Inventar og beplantning Pladsens primære elementer og inventar er placeret så det på forskellig vis bryder den direkte flowlinje mellem cykel-løbe-gangbroen og Nykøbing F bymidte. Det integrerede inventar sikrer en adfærdsændring når man skal manøvrere forbi eller igennem elementerne. Dette sikrer at områder og nicher er beskyttet for flow og sikrer, at der altid er plads til aktivitet og leg på pladsen. Beplantning skaber ligesom de andre elementer på pladsen, nicher til ophold, men er samtidig også adfærdsregulerende for trafikken gennem strategiske placeringer.