Gå til hovedindhold

Svømmeområde

Det nye svømmeområde bliver en del af opholdsområdet Kajen, som ligger foran Markedshallen i den sydlige del af havnen. Hele området vil være præget af maritime aktiviteter og vandsportsforeninger, som bl.a. har deres foreningslokaler i Markedshallen.

13. maj 2024

Indhold

  Svømmeområdet planlægges sammen med de øvrige aktiviteter i den sydlige havn at åbne i sommeren 2025. Der er en stor tilslutning til svømmeområdet fra forskellige foreninger, der kan bruge området året rundt, blandt andet:

  • Wakeboard-banens medlemmer til træning
  • Guldborgsund Dykkerforening – Baltic Dyk
  • Triatlon-klubben
  • Svømmeklubben – Syd
  • Kajakpolo klubben

  Svømmeområdets beliggenhed i tilknytning til ungeområdet vil give mulighed for at udvikle mange andre faciliteter og gøre opholdsområdet endnu mere attraktivt. Der er også lagt vægt på, at svømmeområdet skal være let tilgængeligt også for gangbesværede og kørestolsbrugere, så svømmeområdet bliver et tilbud til alle.

  Skitserne til svømmeområdet er udarbejdet af ingeniørfirmaet A1-consult A/S og arkitektfirmaet EplusN. Der er forud for udarbejdelse af skitserne foretaget en række undersøgelser for placering af svømmeområdet i relation til bl.a. geotekniske forhold, flora og fauna, strøm, bølger samt miljø2 mæssige aspekter da svømmeområdet ligger i et Natur2000-område.

  Lige nu afventes der svar på en ansøgning til Kystdirektoratet med henblik på at få tilladelse til etablering af svømmeområdet.

   

  Mere information

  Svømmeområdet udføres med beton-flydebroer (2,4x50 m) som udlægges langs den eksisterende kaj. I hver ende udlægges der flydebrosbølgebrydere (5x25 m) vinkelret på kajen. Dette for at afskærme svømmeområdet for bølger og strøm.

  Flydebroerne funderes forventeligt med nedrammede pæle, alternativt med ankerblokke og kæder. Adgangen til flydebroerne udføres med ramper fastgjort til den eksisterende kaj. Badeområdet afmærkes med bøjer (gul specialafmærkning) og flydetov.

  Svømmebadet er indrettet så det også kan anvendes til kajakpolo. Kajakpolobanen kræver minimum 23x35 m. Konstruktionen udføres fra søsiden fra en flåde, og ved ramning af stålpælene til fastgørelse af flydebroerne.

  Den eksisterende sauna, som Guldborgsund Aqua Sport driver, bliver til en del af faciliteterne i tilknytning til svømmeområdet. Ligeledes vil der blive etableret omklædningsfaciliteter i Markedshallen.

  Svømmeområdet er budgetteret til 4,8 mio.kr. jf. oversigten til højre. Der er lagt vægt på, at svømmeområdets udseende og kvalitet vil svare til de øvrige bygningselementer, der etableres på søterritoriet.

  Forrige Næste