Skip to main content

Ændring - høring forslag til Lokalplan 197, Vennerslund Energipark og Kommuneplantillæg nr. 3 og miljøvurdering

Frist 26. august 2020

Indhold

  ÆNDRING AF HØRINGSPERIODE OG NYT BORGERMØDE

  Guldborgsund kommunes Byråd besluttede på sit møde d. 28-05-2020 at sende planforslaget med lokalplan 197 og kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring sammen med den tilhørende miljørapport og dennes bilag.

  Kommunen har besluttet, at forlænge høringsperioden, da det forventes, at der kan afholdes fysisk borgermøde den 12. august 2020 fra kl. 19.00 til 21.00. Sted meddeles senere

  Forslagets høringsperiode i den offentlige høring er derfor fra d. 11-06-2020 til d. 26-08-2020 (udvidet fra d. 06-08-2020).
  Der er afholdt digitalt borgermøde den 24. juni 2020 kl. 16.30. Se det digitale borgermøde her. Det kræver ikke en Facebookprofil for at se mødet. Husk at klikke på billedet under teksten.

  Der er et rettelsesblad med som bilag, da folketinget har vedtaget en ændring af VE-loven efter byrådet traf sin beslutning.

  Eventuelle høringssvar til planforslaget skal ske på dette link.
  https://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3175

  I ovenstående link findes også planforslag med bilag

  Har du spørgsmål, så send dem til: sap@guldborgsund.dk eller skriv til: Guldborgsund Kommune, Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., senest d. 26-08-2020 eller ring på 54731000.

  Planforslaget omfatter etablering af 6 vindmøller og en solcellepark på 52 ha. ved Vennerslund.
  Energiparken indebærer opstilling af seks vindmøller samt et solcelleanlæg på 52 ha. Energianlæggene vil tilsammen kunne producere ca. 140.000 MWh pr. år, svarende til ca. 35.000 gennemsnitshusstande. Anlæggenes produktion af vedvarende energi vil reducere udledningen af CO2 med mere end 27.000 tons om året set i forhold til den gennemsnitlige udledning ved produktion af el leveret til forbrug i Danmark.

  De seks vindmøller i energiparken placeres i en lige række nord for motorvejen. De forventes at producere ca. 90.000 MWh pr. år. Vindmøllerne får en totalhøjde på 149,9 meter fra terræn til vingespids. Lokalplanen fastlægger og beskriver bestemmelserne for vindmøllernes placering ud til motorvej E47.

  Solcellerne placeres på tre arealer syd for motorvejen på et lavbundsareal. De forventes at producere ca. 50.000 MWh pr. år. Solcellerne, der består af stativer med solcellepaneler, placeres på et fladt terræn. Der laves et beplantningsbælte med en bredde på mindst fem meter og en højde på tre meter. Med placeringen følger solcelleanlægget de af Guldborgsund Kommune vedtagne retningslinjer for placering af solcelleanlæg tæt på tekniske anlæg og lavbundsarealer.

  Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, der belyser projektets konsekvenser for bl.a. landskab, kulturhistorie, naboer, naturbeskyttelse, friluftsliv og miljøforhold. Der er ikke i rapporten afdækket forhold, der vurderes at være en hindring for projektet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)