Skip to main content

Afgørelse efter Vandløbslovens §17 i Frejlev Å-system

Frist 6. august 2020

Indhold

  Tilladelse til udlægning af gydegrus og skjulsten i Frejlev Å-system, samt plantning af træer langs vandløbet

  Vandløbsmyndigheden giver hermed tilladelse til udlægning af gydegrus og skjulsten på 3 vandløbsstrækninger i Frejlev Å, samt plantning af træer og buske langs vandløbets brinker. Se nærmere beskrivelse i Afgørelsen

  Der er 4 ugers klageperiode på denne afgørelse.

  Se afgørelsen her.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)