Afgørelse efter vandløbslovens §17 – tilladelse til rørlægning og oprensning af privat vandløb ved Blæsebjerg

Frist 13. august 2020

16. jul 2020

Vandløbsmyndigheden giver hermed tilladelse til rørlægning af 260 meter og oprensning af ca. 325 meter af et privat vandløb ved Blæsebjerg på Nordfalster.

Se nærmere beskrivelse i afgørelsen.

Der er 4 ugers klageperiode på denne afgørelse, klagevejledning står i afgørelsen.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)