Skip to main content

Afgørelse efter vandløbslovens §17 – tilladelse til rørlægning og oprensning af privat vandløb ved Blæsebjerg

Frist 13. august 2020

Indhold

  Vandløbsmyndigheden giver hermed tilladelse til rørlægning af 260 meter og oprensning af ca. 325 meter af et privat vandløb ved Blæsebjerg på Nordfalster.

  Se nærmere beskrivelse i afgørelsen.

  Der er 4 ugers klageperiode på denne afgørelse, klagevejledning står i afgørelsen.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)