Endelige vedtagelse af lokalplan 182 og kommuneplantillæg 4 for det eksisterende Guldborgsundcenter, samt en udvidelse af arealet mod vest

Klagefristen fremgår af afgørelsen

08. okt 2020

Guldborgsund kommune har besluttet at vedtage lokalplan 182 Guldborgsundcenteret og Kommuneplantillæg 4 endeligt.

Se afgørelsen (nyt vindue)

Se lokalplanen og kommuneplantillæg (nyt vindue)

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)