Skip to main content

Endelige vedtagelse af lokalplan 182 og kommuneplantillæg 4 for det eksisterende Guldborgsundcenter, samt en udvidelse af arealet mod vest

Klagefristen fremgår af afgørelsen

Indhold

  Guldborgsund kommune har besluttet at vedtage lokalplan 182 Guldborgsundcenteret og Kommuneplantillæg 4 endeligt.

  Se afgørelsen (nyt vindue)

  Se lokalplanen og kommuneplantillæg (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)