Gå til hovedindhold

Energistyrelsens høring Gasledning Lolland Falster – Ideer og miljøvurdering

Frist 6. april 2021

 • Læs op

Indhold

  Oversigstkort fra energistyrelsen

  Til brug for de forestående miljøvurderinger på både land- og vanddelen af projektet Grøn Gas Lolland-Falster inviterer Energistyrelsen og Miljøstyrelsen borgere, interesseorganisationer mv. til at komme med idéer, bemærkninger og forslag.

  Energinet og Evida har søgt Energistyrelsen og Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurdering for projektet Grøn Gas Lolland-Falster og en udtalelse om et afgrænsningsnotat vedrørende Grøn Gas Lolland-Falster projektet. Grøn Gas Lolland-Falster projektet omhandler etablering af en gasrørledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland.

  Energinet og Evida skal som bygherrer for projektet udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som belyser projektets mulige miljøpåvirkninger og danner grundlag for myndighedernes behandling af ansøgningen og beslutningen om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektet.

  Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektets dele på vand, mens Miljøstyrelsen er myndighed for anlæggets dele på land.

  Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, skal miljømyndighederne afgrænse rapportens indhold. Som led i afgrænsningen indkaldes der hermed idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer mv. til de forestående miljøvurderinger på både land- og vanddelen. Du kan læse om projektet og de mulige miljøpåvirkninger i nedenstående links.

  Ideer og forslag sendes til Miljøstyrelsen frem til 6. april

  Alle ideer, bemærkninger og forslag kan sendes frem til den 6. april 2021 til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk eller med post til: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C, eller som e-mail til: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

  Herefter vil Miljøstyrelsen og Energistyrelsen behandle de indkomne svar i forhold til eget myndighedsområde. Læs mere om myndighedsbehandlingen i idéoplægget.

  Læs mere om Projekt Grøn Gas Lolland-Falster og hent ideoplægget på Energistyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

  Læs mere om miljøvurderingen af projekt Grøn Gas Lolland-Falster på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

  Kontaktperson i Energistyrelsen:

  Katja Scharmann, tlf.: 33 92 66 72, mail: ksc@ens.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)