Høring - Genåbning af Skarrebæk, Kommunevandløb 24C, fra station 391 til 556

Frist 19. november 2020

Guldborgsund Kommune sender hermed projektet ”Genåbning af Skarrebæk, kommunevandløb 24C, fra station 391 til 556”  i 4 ugers offentlig høring.

Der er således mulighed for at komme med skriftlig kommentar til projektet til og med torsdag den 19. november 2020.

Eventuelle kommentar skal sendes til mailen: vandlob@guldborgsund.dk

Se høringsbrevet, hvor projektet er kort beskrevet

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)