Landzonetilladelse Planloven §35 – Læskur – matr. nr. 98-p, Bøtø Nor, Væggerløse

Frist 19. november 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)