Landzonetilladelse Planloven §35 – Sø 1000 m² – Matr. nr. 18d, Stovby By og 37, Bøtø Nor

Frist 8. december 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)