Landzonetilladelse Planloven §35 – Terneø og sø –matr 98o, Bøtø Nor, Væggerløse

Frist 1. oktober 2020

03. sep 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)