Landzonetilladelse Planloven §35 – Udstykning af bygningssæt – Tågense Engvej 3, 4880 Nysted

Frist 13. oktober 2020

15. sep 2020

Landzonetilladelse Planloven §35 – Udstykning af bygningssæt – Tågense Engvej 3, 4880 Nysted

Klagefrist 13. oktober 2020.

Se afgørelsen her

Se klagevejledning.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)