Lovliggørelse af eksisterende bade/bådebro, Gåbense Strandvej 33, 4840 Nørre Alslev

Frist 6. august 2020

09. jul 2020

§ 2 i bade/bådebrobekendtgørelsen.

Klagefrist 4 uger.

Se afgørelsen her.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)