Skip to main content

Midlertidig udledningstilladelse til Marielyst renseanlæg i forbindelse med renovering

Frist 25. august 2020

Indhold

  Der er meddelt ”Midlertidig udledningstilladelse til Marielyst renseanlæg i forbindelse med renovering”.

  Tilladelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

  Klagevejledning fremgår af tilladelsen og klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

  Link til afgørelsen

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)