Miljøvurderingslovens § 21 - ikke-VVM pligt af etablering af solcelleanlæg ved Væggerløse

Frist 19. august 2020

22. jul 2020

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 43 ha. solcelleanlæg på det pågældende areal, da det ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Link til afgørelse

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)