Skip to main content

Miljøvurderingslovens § 21 - ikke-VVM pligt af etablering af solcelleanlæg ved Væggerløse

Frist 19. august 2020

Indhold

  Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 43 ha. solcelleanlæg på det pågældende areal, da det ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Link til afgørelse

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)