Miljøvurderingslovens § 21 - Ikke-VVM pligt af skovrejsning – Sdr. Kirkebyvej 7, 4800 Nykøbing F.

Frist 27. oktober 2020

29. sep 2020

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 3,3 ha skov, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs afgørelse (nyt vindue) 

Læs bilag til afgørelse (nyt vindue)

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)