Miljøvurderingslovens § 21 - ikke-VVM pligt af skovrejsning - Sortsøvej 24, 4850 Stubbekøbing

Frist 13. august 2020

16. jul 2020

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 5 ha skov, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Se afgørelsen her.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)