Skip to main content

Miljøvurderingslovens § 21 - ikke-VVM pligt af skovrejsning - Sortsøvej 24, 4850 Stubbekøbing

Frist 13. august 2020

Indhold

  Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 5 ha skov, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Se afgørelsen her.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)