Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning.

Frist 10. november 2020

13. okt 2020

Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af bygning 2 på matr. nr. 5-a, Rykkerup By, Toreby, beliggende Enghaven 18, 4990 Sakskøbing

Bygningen er registreret som bevaringsværdig, kategori 4.

Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser m. v. er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb tirsdag d. 10. november 2020.

Evt. bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. så vidt muligt elektronisk på teknik@guldborgsund.dk

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)