Skip to main content

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Frist 2. juli 2020

Indhold

  Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af bygning 3 og 4, på matr. nr. 8a, Sakskøbing Markjorde, beliggende Elvej 8, 4990 Sakskøbing.

  Bygningerne er registrerede som bevaringsværdige, i hhv. kategori 3 og 4.

  Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

  Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser m. v. er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb torsdag d. 2. juli 2020. Evt. bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. så vidt muligt elektronisk på teknik@guldborgsund.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)