Skip to main content

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdige bygninger - Eggertsvej 1-2, 4800 Nykøbing F.

Frist 9. marts 2021

Indhold

  Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af bygning 10, 15, 16, 17 og 19 på matr. nr. 21-a, Nagelsti By, Toreby, beliggende Eggertsvej 1-2, 4800 Nykøbing F.

  Bygning 10 er registreret med bevaringsværdi 5.

  Bygning 15, 16, 17 og 19 er registreret med bevaringsværdi 3.

  Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

  Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser m. v. er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb tirsdag d. 9. marts 2021. Evt. bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Så vidt muligt elektronisk på teknik@guldborgsund.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)