Gå til hovedindhold
Vandløb

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af dræn med pumpe ved kommunevandløb 65g, Maglebrændeløbet

Frist 18. januar 2022

Ældre end 6 mdr.

Indhold

    Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af dræn med dertilhørende vindpumpe på matrikel nr. 5f Maglebrænde by, Maglebrænde. Formålet med etableringen er at dræne en lavning på 1,6 ha med udledning til kommunevandløb 65g, Maglebrændeløbet. Spørgsmål til tilladelsen kan sendes til vandløbsmedarbejder Kristoffer Brix Larsen på kblar@guldborgsund.dk.

    Se afgørelsen (nyt vindue)

    Se bilag 3 - Skitse af projekt) (nyt vindue)

    Se bilag 4 - Hydraulisk kapacitet i kvl 65G (nyt vindue)

    Kontakt