Skip to main content

Tilladelse jf. vandløbslovens §§ 5 og 63 – Medbenyttelsestilladelse til kommunevandløb 86J1, Stovby Sideløbet

Frist 2. juli 2020

Indhold

  Tilladelsen gælder udledningen af renset spildevand fra et minirenseanlæg på adressen Stovbyvej 47, 4873 Væggerløse. Udledningen sker ved vandløbsstation 0.

  Se afgørelsen her.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)