Skip to main content

Tilladelse til at nedsive og udlede forsinket og renset tag- og overfladevand fra dele af Stubberup til Snedkerbækken, kvl 88G.

Frist 22. oktober 2020

Indhold

  På baggrund af ansøgt VVM-screening er det afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-vurdering for etablering af grøftebassinet. Denne afgørelse er foretaget i henhold til kriterierne i bilag 6 i bekendtgørelsen om VVM.

  Se afgørelsen her

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)