Gå til hovedindhold

Tilladelse til vandindvinding til dyrehold fra tidligere Maglebrænde Vandværk

Frist 13-05-2021

 • Læs op

Indhold

  Jørgen Kjørup, Nykøbingvej 58, 4850 Stubbekøbing får tilladelse til at indvinde vand fra de boringer som tidligere har tilhørt Maglebrænde Vandværk. Jørgen Kjørup har købt tidligere Maglebrænde Vandværk. Maglebrænde Vandværk har ophørt egen indvinding til drikkevand og køber vand fra Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk. Vandet skal bruges til vanding af dyrehold. Der tillades en oppumpet vandmængde på 25.000 m³/år. Vandet har tidligere været købt af Maglebrænde og Stubbekøbing Vandværk.

  Se Tilladelsen (ny side)

  Se Klagevejledning (ny side)

  Se Kortbilag (ny side)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)