Gå til hovedindhold

Tillæg til nedsivnings- og udledningstilladelse til landanlægget ved ny Storstrømsbro -Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 og 28, stk. 1.

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Indhold

  Der er meddelt tillæg til nedsivnings- og udledningstilladelse til landanlægget ved ny Storstrømsbro.

  Se afgørelsen (nyt vindue)

  Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 og 28, stk. 1.

  Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, dog kan afgørelsen påklages af Vejdirektoratet til transportministeren. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er annonceret jf. 19, stk. 1 i anlægsloven for Storstrømsbroen.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)