Gå til hovedindhold

Tillæg til nedsivnings- og udledningstilladelse til landanlægget ved ny Storstrømsbro -Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 og 28, stk. 1.

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Indhold

    Der er meddelt tillæg til nedsivnings- og udledningstilladelse til landanlægget ved ny Storstrømsbro.

    Se afgørelsen (nyt vindue)

    Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 og 28, stk. 1.

    Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, dog kan afgørelsen påklages af Vejdirektoratet til transportministeren. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

    Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er annonceret jf. 19, stk. 1 i anlægsloven for Storstrømsbroen.