Gå til hovedindhold

Tillæg til udledningstilladelse for Nykøbing F. renseanlæg.

Klagevejledning fremgår af bilag til tillægget.

Indhold

  Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 og spildevandsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

  Se afgørelsen (nyt vindue)

  Se Bilag 1- klagevejledning (nyt vindue)

  Se Bilag 2- principskitse (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)