Gå til hovedindhold

Afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. - Udledningstilladelse for Pomle Nakke, Midtskovvejen 1, 4871 Horbelev

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Indhold

  Der er meddelt udledningstilladelse for Pomle Nakke Traktørsted til Pomlerenden.

  Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Klagevejledning fremgår af tilladelsen med bilag.

  Se udledningstilladelsen (nyt vindue)

  Se bilag (nyt vindue):
  1. Kort
  2. Prøveudtaning og kontrolmetode
  3. Indretning af rørudløb i vandløb

  Se klagevejledning (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)