Gå til hovedindhold

Udledningstilladelse til Banedanmark, Nykøbing F. Station efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen

Indhold

  Der meddeles tilladelse til at udlede overfladevand fra jernbane i forbindelse med udvidelse af spor ved Ringsted-Femern forbindelsen, beliggende matrikel 127b Nykøbing F. Markjorder.

  Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

  Se afgørelsen (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)