Skip to main content

Vedtagelse Vennerslund Energipark lokal- og kommuneplan

Frist 11. marts 2021

Indhold

  ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 197 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 3

  Guldborgsund Kommunes Byråd har d. 10. december 2020 besluttet at vedtage lokalplan 197 og kommuneplantillæg 03 Vennerslund Energipark endeligt. Kommuneplantillægget og lokalplanen indeholder desuden miljørapport, samt miljøkonsekvensvurdering for det konkrete projekt.

  Se klagevejledning samt link til lokalplan og kommuneplantillæg 

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)