Gå til hovedindhold

2022

Udledningstilladelse for regnvand til Guldborgsund Spildevand A/S til Bjørup Bæk, kvl 88i

27. jan 2022

Afgørelser

Frist fremgår af afgørelsen

Landskab

Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - Etageboliger ved Gaabensevej 1, Nykøbing F.

27. jan 2022

Kommuneplan

Frist 24. februar 2022

Landzonetilladelse Planloven §35 – Ændret anvendelse af udhus– Fjendstrupvej 2, 4850 Stubbekøbing

27. jan 2022

Landzonetilladelse

Frist 24. februar 2022

Træ

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Sydhavnsgade 1, 4800 Nykøbing Falster

27. jan 2022

Nedrivning

Frist 24. februar 2022

Landskab

Landzonetilladelse Planloven §35 - etablering af 2 lavvuer – Stubbekøbingvej 189, 4800 Nykøbing Falster

25. jan 2022

Landzonetilladelse

Frist 22. februar 2022

Træ

Høring – etablering af fiskebro i sø nær Sdr. Kirkeby samt afgørelse om ikke VVM-pligt

25. jan 2022

Fiskeri

Frist 22. februar 2022

Landskab

Høring - Landzonetilladelse til opførelse af et madpakkehus med en tilhørende natur- og kulturudstilling – Matr. nr. 1o Bøtø Fang, Væggerløse, Bøtøvej 295, 4873 Væggerløse

20. jan 2022

Landzonetilladelse

Frist 3. februar 2022

Træ

Lovliggørelse efter vandløbsloven til regulering af kommunevandløb 44, Høvængekanalen

18. jan 2022

Vandløb

Frist 15. februar 2022

Vandløb

Landzonetilladelse Planloven §35 - delvis ændring af lade til anneks – Plantagevej 17, 4892 Kettinge.

18. jan 2022

Landzonetilladelse

Frist 15. februar 2022

Træ

Høring - Ansøgning om landzonetilladelse til boldbane og atletikstadion – Matr. nr. 1m Næs By, Åstrup, Bringserevej 2, 4850 Stubbekøbing

18. jan 2022

Landzonetilladelse

Frist 01-02-22

Træ