Gå til hovedindhold
Bade- og bådebro

Etablering af badebro ud for Strandboulevarden i Nykøbing Falster

Klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere en badebro, jf. vedlagt ansøgning. Guldborgsund Kommune behandler sagen efter § 2 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer[1].

  I henhold til bade- og bådebrobekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal ansøgningen offentliggøres, hvis ansøgningen har almindelig offentlig interesse.

  Se ansøgningsmateriale og bilag (nyt vindue)

  Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest 23. februar 2023. Bemærkninger skal sendes til Stiffani Rominikan, stro@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Der vil være klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

  Spørgsmål eller bemærkninger til sagen kan rettes til Stiffani Rominikan på stro@guldborgsund.dk eller tlf.  25 18 23 21.

  Vi gør opmærksom på, at vi skal vurdere om der skal arbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 1062 af 21. august 2018, §4.).

  Vi kan oplyse, at broen ligger indenfor Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Gundborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

  [1] Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: natur@guldborgsund.dk

  Send digital post (kræver MitID)