Gå til hovedindhold
Lokalplaner

Forslag til Lokalplan 219 - Biogasanlæg i Kettinge og tilhørende kommuneplanforslag 3

Frist 15. november 2023

21. sep. 2023

Indhold

  Afgrænsning af planlægningen for biogasanlæg i Kettinge
  Afgrænsning af planlægningen for biogasanlæg i Kettinge

  Med forslag til Lokalplan 219 – Biogasanlæg i Kettinge muliggør Guldborgsund Kommune, at det eksisterende biogasanlæg kan udvides som en del af den grønne omstilling.

  Den udvidede bebyggelse kan etableres med de nødvendige siloer og behandlingsanlæg inden for delområder.

  Der stilles krav om 10 parkeringspladser inden for lokalplanområdet. 

  Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 219 – biogasanlæg i Kettinge udarbejdet en miljøvurderingsrapport af planen. Den er vedhæftet lokalplanforslaget.

  Kommuneplantillæggets indhold

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 ændrer Kommuneplan 2023-2035, idet der udlægges et nyt rammeområde svarende til lokalplanområdet. Der har været flere rammeområder med tilsvarende indhold. De aflyses ved dette kommuneplantillægs udpegninger og retningslinjer.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 indeholder en ny kommuneplanramme, NYST T7, som udlægger området til biogasanlæg med tilhørende efterbehandling - bioøkonomiske virksomheder. Hele planområdet bliver byzone. 
  Kommuneplanramme NYST T7 fastsætter en maximal bygningshøjde til 28 meter med en maksimal bebyggelsesprocent på 60.

  Du kan indsende dit høringssvar på mail til teknik@guldborgsund.dk senest onsdag den 15. november 2023.

  Læs høringsmateriale

  Læs forslag til Lokalplan 219 – Biogasanlæg i Kettinge inkl. Miljøvurderingsrapport (åbner i nyt vindue) 

  Læs forslag til kommuneplantillæg 3 – Biogasanlæg i Kettinge (åbner i nyt vindue) 
   

   

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)