Gå til hovedindhold
Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til lokalplan 222 og kommuneplantillæg nr. 2 – Højspændingsstation ved Eskilstrup

Frist 15. november 2023

21. sep. 2023

Indhold

  Afgrænsning af planlægningen for højspændingsstation ved Eskilstrup

  Med forslag til Lokalplan 222 – Højspændingsstation ved Eskilstrup muliggør Guldborgsund Kommune, at den eksisterende transformerstation kan udvides som en del af den grønne omstilling.

  Den udvidede bebyggelse kan etableres med de nødvendige tekniske anlæg. Der stilles krav om 1 parkeringsplads inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om at højspændingsstationen skal omkranses af et beplantningsbæltet.

  Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 222 – Højspændingsstation ved Eskilstrup udarbejdet en miljøscreening af planen. Den er vedhæftet lokalplanforslaget.

  Kommuneplantillæggets indhold

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 ændrer Kommuneplan 2023-2035, idet der udlægges et nyt rammeområde svarende til lokalplanområdet.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 indeholder en ny kommuneplanramme, ESKI T2, som udlægger området til teknisk anlæg i form af en højspændingsstation med tilhørende bygninger og anlæg. Hele planområdet ligger i landzone og fastholdes i landzone.

  Kommuneplanramme ESKI T2 fastsætter en maximal bygningshøjde til 6 meter med en maksimal bebyggelsesprocent på 15.

  Du kan indsende dit høringssvar på mail til teknik@guldborgsund.dk senest onsdag den 15. november 2023.

  Læs høringsmateriale

  Læs forslag til Lokalplan 222 – Højspændingsstation ved Eskilstrup. (åbner i nyt vindue)

  Læs forslag til Kommuneplantillæg 2 – Højspændingsstation ved Eskilstrup (åbner i nyt vindue) 

   

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)