Gå til hovedindhold
Spildevand

Udledningstilladelse for regnvand til Guldborgsund Spildevand A/S til Guldborg Sund

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Der meddeles tilladelse til at udlede regnvand fra nyt opland til Guldborgsund Spildevand A/S.

  Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

  Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

  Se afgørelsen (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Spildevand og kloakering

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: spildevand@guldborgsund.dk

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)