Gå til hovedindhold
Solceller

Indkaldelse til borgermøde for etablering af Vennerslund solcellepark

Høringsfrist 10. juni 2024

Indhold

  Indkaldelse til borgermøde for idéer og forslag for etablering af Vennerslund solcellepark

  Guldborgsund Kommune inviterer til borgermøde om etablering af Vennerslund solcellepark. Det er en forhøring for at indhente borgeres og naboers ideer og forslag i forbindelse med planlægning og miljøkonsekvensvurdering for etablering af Vennerslund solcellepark.

  Mødet vil foregå i
  Eskilstrup Hallen
  Stødstrupvej 5
  4863 Eskilstrup
  Torsdag den 30. maj 2024
  Kl. 19:00

  Høringsperioden er fra den 24. maj til den 10. juni 2024.

  Program

  19:00    Velkomst ved formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget, Jesper Blomberg (M)

  19:15    Projektansøgningen for Vennerslund solcellepark

  Projektleder, Julie Nørgaard, European Energy
  Lodsejer, Kim Brockenhuus-Schack, Vennerslund

  19:30    Processen for kommuneplantillæg og lokalplan for og miljøkonsekvensvurdering af Vennerslund solcellepark.

  Byplanlægger Lars Vestergaard, Center for Teknik og Miljø, 
  Guldborgsund Kommune

  19:45    Præsentation af foreløbigt forslag til emner i miljøvurderingsrapport

  Projektleder, Charlotte Møller, NIRAS

  20:00    Spørgsmål fra salen

  20:30    Afrunding ved formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget, Jesper Blomberg (M)

  Guldborgsund Kommune serverer en kop kaffe og en småkage under mødet.

  Guldborgsund Kommune har modtaget ansøgning om en solcellepark ved Sydmotorvejen på Vestfalster. Projektet omfatter etablering af solcellepark med en produktionskapacitet på ca. 97.200.000 MWh pr. år, hvilket svarer til det årlige elforbrug i knap 20.000 husstande. Projektet er en del af den grønne omstilling med en øget produktion af el fra vedvarende energikilder. 

  Planlægning for en ny solcellepark er i overensstemmelse med Guldborgsunds "Planstrategi 2022 – Ny retning for Guldborgsund" og kommunens strategiske arbejde for en bæredygtig udvikling i kommunen. Solcellerne kan regnes med i bestræbelserne på at gøre Guldborgsund Kommune CO2 neutralt senest i 2050 som beskrevet i Guldborgsund Kommunes DK2020 Klimahandlingsplan vedtaget af Byrådet den 22. juni 2023.

  Opstiller af solcellerne skal jf. lov om fremme af vedvarende energi bidrage til Grøn Pulje med 125.000kr. pr. MW, som svarer til en værdi omkring 11.250.000 kr. Grøn pulje kan søges af naboer og lokale i kommunen. Guldborgsund Kommune administrerer ansøgningerne.

  Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan har sat en ramme for, at der inden 2030 skal udtages 800 hektar lavbundsareal. Solcelleparken er overvejende placeret på lavbundsarealer og vil sammen med naturgenopretningsarealet udgøre 10% af det samlede lavbundsareal, som kommunen har planlagt at udtage.

  Den ansøgte etablering af et solcelleanlæg kræver kommuneplantillæg og lokalplan samt en tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 til projektet. Guldborgsund Kommune har igangsat en planlægningsproces for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for og en miljøkonsekvensvurdering af Vennerslund solcellepark.

  Denne proces indledes med en forhøring om projektet og om hvilke emner, der skal behandles i miljøvurderingsrapporten. Du kan læse et udkast til afgrænsning af miljøvurderingsrapporten på dette link (nyt vindue)

  Guldborgsund Kommune inviterer dig til et orienterende forhøringsmøde, hvor du kan bidrage med ideer og forslag til planernes og miljøvurderingsrapportens indhold.

  Der kommer senere en høring for lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport. Du kan tilmelde dig på mostr@guldborgsund.dk senest mandag den 27. maj 2024. 
  Angiv gerne, hvor mange I kommer.

  Du har mulighed for at sende dine idéer eller forslag til planlægningen og miljøvurderingsrapportens indhold til kommunen på mail via mostr@guldborgsund.dk. Høringsfristen er mandag den 10. juni 2024.

   

   

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: plan@guldborgsund.dk

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)