Gå til hovedindhold

Venskabsbyer

Guldborgsund Kommune har 4 venskabsbyer: Rostock i Tyskland, Iisalmi i Finland, Eutin i Tyskland samt Liepaja i Letland.

Dekorativt billede

Indhold

  Guldborgsund Kommune ønsker at udvikle og understøtte mellemfolkelige, kommunale og erhvervsmæssige aktiviteter med byer, organisationer og foreninger fortrinsvis i landene omkring Østersøen, og herigennem støtte den mellemfolkelige forståelse, bidrage til den faglige udvikling af kommunens medarbejdere samt udvikle kommunen til et bedre sted at bo og arbejde.

  Aktiviteterne kan foretages af kommunen selv direkte, men der kan også være tale om at samarbejde med andre – organisationer, foreninger og andre interesse varetagere – for at realisere visionen.

  Samarbejdet med vores venskabsbyer indeholder udvekslingsbesøg, studieture, kulturarrangementer og erfaringsudveksling.

  De overordnede opgaver vedrørende det internationale engagement varetages af EU Infocenter.

  Guldborgsund Kommune har følgende venskabsbyer:

  12. november 2014 indgik Guldborgsund Kommune en venskabsbyaftale med Rostock, der skal sikre vækst og udvikling på begge sider af Østersøen.

  Siden 2009 har Guldborgsund Kommune og Rostock knyttet tættere og tættere bånd. 12. november 2014 blev samarbejdet formelt, da de to borgmestre underskrev en venskabsbyaftale.

  - Det er en vigtig aftale for begge vores områder. Det er en aftale, som er til gavn for vækst og udvikling på begge sider af Østersøen. Vi har allerede nu et godt samarbejde, men vores relation bliver endnu stærkere med den her aftale. Det bliver blandt andet lettere at skabe relationer på erhverv og turismesiden, som sammen med transport er de vigtigste samarbejdsområder, siger borgmester John Brædder om aftalen, som også nævner ungdoms- og kultursamarbejdet som vigtige samarbejdsområder.

  På turismeområdet er der lagt op til at blandt andet at lave en fælles markedsføringsaftale.

  - Det betyder blandt andet, at vi arbejder for at øge synligheden over vandet. Så en turist i Rostock også kan blive en turist i Guldborgsund Kommune og omvendt. Kan vi trække bare en lille del af turisterne i det nordtyske område til Guldborgsund, vil vi få flere penge i kassen til at skabe flere turismeinitiativer, siger han. 

  I forhold til arbejdsmarkedsområdet er fokus på udveksling af arbejdskraft.

  - Vi kan se, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor har vi allerede nu fokus på et lærlingeprogram, hvor erhvervsskolelever fra vores kommune kan få en lærlingeplads i Rostock, som mangler lærlinge i øjeblikket. Den aftale baner samtidig vej for, at vi kan rekruttere arbejdskraft i Rostock-området i fremtiden, forklarer John Brædder.

  Aftalen med Rostock er endnu et skridt på vejen, hvor det internationale samarbejde kommer til at fylde langt mere i vores dagligdag.

  - Verden bliver mindre og mindre, og derfor skal vi se os omkring for at finde internationale samarbejdspartnere. Det er helt afgørende for, at vi kan sikre den dagsorden om jobskabelse, bosætning og uddannelse, som vi har i vores kommune. Rostock er en by med over 200.000 indbyggere og en meget tæt nabo, og så er byen oven i købet i vækst. Det er virkelig et samarbejde, som vores kommune kan nyde godt af, siger John Brædder.

  Klik her for at se Venskabsaftale med Rostock (PDF)

  Klik her for at et eksempel på grænseoverskridende samarbejde 2009-2014 (PDF)

  Klik her for at læse mere om Rostock - www.rostock.de

  Liepaja i Letland har 85.000 indbyggere.

  Liepaja har

  • to teatre, fire museer, et symfoniorkester, to musikskoler og en kunstskole og en række festivaler: Baltic Beach Party (rockmusik), orgelmusik-festival, Piano Stars festival, jazz festival.
  • to universiteter og seks andre videregående uddannelser, 15 folkeskoler og otte kommunale institutioner med sports- og ungdomstilbud.
  • turisme blandt andet en stor blå-flag strand, metalvareindustri og tekstilindustri samt erhvervsliv relateret til erhvervshavnen.

  Der er således muligheder for samarbejde på mindst tre områder:

  • kultur og sport, herunder ungdomsområdet,
  • skoleområdet og børne-ungeområdet og
  • turismesamarbejde og erhvervssamarbejde.

  Klik her for at læse mere om Liepaja - www.liepaja.lv/en

  Iisalmi i Finland har 62.000 indbyggere.

  Iisalmi har

  • mange sportsforeninger, et kulturcenter, et kunstmuseum, musikskole, kunstskole og egnsmuseum.
  • 14 folkeskoler, Savonia Universitet og syv videregående uddannelsesinstitutioner.
  • store eksportorienterede virksomheder, herunder virksomheder der er førende indenfor maskinkonstruktion, et center for miljøteknologi, firmaer indenfor audio-visual teknologi og produktion af specialiserede køretøjer, desuden skovbrug og træindustri.

  Der er således muligheder for samarbejde på mindst tre områder:

  • kultur og sport, herunder ungdomsområdet,
  • skoleområdet og børne-ungeområdet, ikke mindste taget i betragtning af Finlands særlige position på skoleområdet og
  • erhvervssamarbejdet, først og fremmest i form af kommunalt samarbejde.

  Klik her for at læse mere om Iisalmi - www.iisalmi.fi/Suomeksi

  Eutin i Tyskland har 18.000 indbyggere.

  Eutin har

  • mange sports og ungdomsforeninger, et kunstmuseum og et aktivt musikliv med bl.a. musikskole og en bluesfestival
  • tre grundskoler og fem videregående uddannelser.
  • turisme.

  Der er således muligheder for samarbejde på mindst tre områder:

  • kultur og sport,
  • skoleområdet og børne-ungeområdet og
  • turismesamarbejde.

  Samarbejdet med Eutin skal desuden ses i lyset af kommunens Femer-bælt strategi og kommunens ønske om at bidrage til den såkaldte ”mentale bro” på tværs af Femer Bælt.

  Klik her for at læse mere om Eutin - www.vg-eutin-suesel.de

  Byrådspolitikkere og kommunens ansatte såvel som foreninger, institutioner og virksomheder hjemmehørende i Guldborgsund Kommune kan deltage venskabsbysamarbejdet. Lokale foreninger og institutioner har en særlig rolle i venskabsbysamarbejdet.
  Finansiel støtte til lokale foreningers og institutioners deltagelse i venskabsbysamarbejdet følger et eksisterende regelsæt.

  En ansøgning om tilskud skal indeholde:

  • en kort beskrivelse af, hvilken skole, forening m.v. der står bag ansøgningen
  • en kort beskrivelse af formålet med besøget
  • en skriftlig indbydelse fra vedkommende værtsorganisation i venskabsbyen
  • et budget for venskabsbybesøget, hvoraf blandt andet egenbetalingen fra ansøgeren fremgår.

  Det forventes som led i samarbejdet, at den, der søger tilskud, inviterer på en genvisit af den tilsvarende værtsorganisation fra den pågældende venskabsby. Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilskud til udgifterne i forbindelse med et sådant besøg.

  Som udgangspunkt kan der, til de ansøgere der får bevilget tilskud, regnes med et maksimalt rejsetilskud på følgende beløb pr. deltager, idet det samlede tilskud dog ikke kan overstige de samlede rejseudgifter:

  Iisalmi i Finland 1.000 kr.

  Eutin i Tyskland 250 kr.

  Rostock i Tyskland 250 kr.

  Liepaja i Letland 800 kr.

  De nævnte beløb er vejledende, og det konkrete tilskud til den enkelte rejse vil blandt andet kunne komme til at afhænge af antallet af ansøgninger i det pågældende regnskabsår.

  I det enkelte år vil der også kunne finde en prioritering sted blandt andet under hensyntagen til rejsemålet og rejsens karakter.

  Efter besøget skal ansøgeren aflægge regnskab over rejseudgifterne samt udarbejde en kort beskrivelse af, hvordan besøget er forløbet. Redegørelsen vil blive publiceret blandt andet på kommunens hjemmeside.

  Klik her for at hente ansøgningsskema

  Ansøgninger om tilskud skal sendes til: fd@guldborgsund.dk 

  Dekorativt billede

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00