Gå til hovedindhold

Borger, forskere og skoler

Samarbejde med forskere, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Indhold

  Blandt Stadsarkivets formål er i henhold til vedtægten også at foretage undersøgelser i eller opfordre til undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier, der indeholder oplysninger om Guldborgsund Kommunes – og tidligere kommuners – historie og videregive denne viden, således at kendskabet til Guldborgsund Kommunes historie udbredes.

  Stadsarkivet vil derfor gerne tage initiativ til og/eller deltage i udviklingen af initiativer, projekter eller idéer, som fremmer dette formål.
  Det kan eksempelvis være tale om projekter i eget regi eller projekter med lokal, regional, national eller international deltagelse og perspektiv og med fokus på udforskning og formidling af den arkivalske kulturarv.

  Partnerne kan ligeledes være lokale, regionale, nationale eller internationale fra arkiver, arkivorganisationer, kommuner, museer, universiteter, uddannelsesinstitutioner m.fl.

  Stadsarkivet kommer også gerne ud til skoler og gymnasier m.fl. og fortæller om den(de) historie(er), man kan finde i Stadsarkivet. Hvis I vil drøfter idéer til undervisningsforløb med inddragelse af materiale fra Stadsarkivet er vi også åbne over for det.

  Kontakt Stadsarkivet, hvis I har idéer, som I ønsker at drøfte med os.

  Læsesal

  Stadsarkivet har etableret en lille læsesal med to pladser. Læsesalen befinder sig i Stadsarkivets lokaler på Guldborgsund Rådhus i Nykøbing Falster.

  De regler, der findes for brugere af Stadsarkivets læsesal, er lavet både for at sikre arkivalierne bedst muligt for eftertiden og af hensyn til læsesalens øvrige brugere.

  Inden du kommer på læsesalen

  Undersøg hjemmefra, om Stadsarkivet har de arkivalier, du søger, eller om de evt. er afleveret til et andet offentligt arkiv, typisk Rigsarkivet (tidligere Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm). Anvend her også de andre arkivers søgemidler, f.eks. ”Daisy”, som er Rigsarkivets arkivregistreringssystem. Du finder link til Daisy nederst på siden.

  På Rigsarkivets hjemmeside finder du også vejledninger, som beskriver hvordan du anvender en lang række forskellige arkivalier, herunder f.eks. arkivalier om indvandrere og udvandrere, pasprotokoller, fattigvæsenet, retsbetjentarkiverne, kirkebøger, fæsteprotokoller og godser på Lolland-Falster. Du finder vejledningerne nederst på siden.

  Stadsarkivet har sit eget arkivregistreringssystem, GULDBAS, som gør det muligt for dig at søge og bestille arkivalier fra Stadsarkivets samlinger til besøg på vores læsesal. Vi er dog ikke færdige med at lægge alle arkivalier ind i systemet, og du bør derfor også kontakte arkivet for nærmere oplysninger om og bestilling af Stadsarkivets arkivalier. Benyt i den forbindelse de angivne kontaktoplysninger under ”Adresse og kontakt”.

  Når du kommer på læsesalen

  Vil du blive bedt om at skrive dig ind i arkivets besøgsprotokol med navn- og adresseoplysninger m.v., hvorved du samtidig kvitterer for de arkivalier, som du låner på læsesalen. Herefter bringes arkivalierne til din læseplads.

  Læsesalens åbningstider er mandag til torsdag kl. 9–14, mens der er lukket fredag.

  Faciliteter på læsesalen

  Du har mulighed for selv at medbringe din bærbare computer på læsesalen.

  Du kan ikke selv komme til at fotokopiere arkivalierne. Men du er velkommen til selv at affotografere dem med eget digitalt kamera eller bestille fotokopier/scanninger af de arkivalier, der kan tåle det, hvis der er særlige betingelser knyttet til arkivalierne.

  ”Særlige betingelser” kunne for eksempel være knyttet til benyttelse af arkivalier, der endnu ikke er umiddelbart tilgængelige i henhold til arkivlovens bestemmelser, men som man har søgt og fået særskilt adgang til at benytte.

  Håndbøger og vejledning på Stadsarkivet/læsesalen

  På læsesalen finder du en lille samling af forskningslitteratur, håndbøger m.v. om dansk forvaltningshistorie. Materialet kan anvendes som opslagsværker, hvis man søger oplysninger om en bestemt periodes administrative og forvaltningsmæssige strukturer og kilder i både central-, amts- og lokalforvaltningen.

  Samlingen indeholder ligeledes et bredt udsnit af lokalhistoriske undersøgelser og publikationer dækkende den nuværende Guldborgsund Kommunes geografi.

  Stadsarkivets medarbejdere er ligeledes parat til at give råd og vejledning om arkivalier, både de arkivalier, som findes på Stadsarkivet, men også i forhold til øvrige relevante arkivalier, som skal findes på andre arkiver eller eventuelt er tilgængeliggjort digitalt på nettet.

  Regler på læsesalen

  Du skal vise hensyn, når du besøger læsesalen. Du må ikke tale i mobiltelefon, og medbragte mobiltelefoner skal være på lydløs.

  Det må du have med på læsesalen:

  • Bærbar computer uden taske
  • Notater
  • Papir og blyant/kuglepenne
  • Digitalkamera eller eventuelt egen scanner
  • Gennemsigtig plasticpose til det du medbringer på læsesale

  Du må ikke have med:

  • Mad, drikkevarer, frugt og slik
  • Alle former for tasker eller bæreposer, der ikke er gennemsigtige
  • Det, som du ikke må medbringe på læsesalen, opbevares midlertidigt i et andet rum.

  Pas på arkivalierne

  Arkivalierne er unikke dokumenter, der ikke kan erstattes, hvis de beskadiges. Derfor skal de behandles med stor forsigtighed.

  Nedenstående regler er lavet for at forhindre, at arkivalierne tager skade ved brug:

  • Benyt aldrig arkivalierne som skriveunderlag
  • Læg aldrig opslåede protokoller oven på hinanden
  • Åbn aldrig mere end en pakke ad gangen
  • Fjern aldrig noget fra pakkerne
  • Undlad at ændre arkivaliernes rækkefølge i pakkerne
  • Fugt ikke fingrene under arbejdet
  • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne