Gå til hovedindhold

Links

Stadsarkivets udvalgte links til god viden.

Indhold

  Arkivforeningen, der er stiftet i 1917, afholder arrangementer af interesse for alle, som interesserer sig for arkivfaglige spørgsmål, eller som har en almindelig historisk interesse.

  Medlemskreds spænder vidt – fra arkivbrugere og personer med en almindelig historisk interesse til arkivansatte i både det statslige arkivvæsen, lokal- og stadsarkiverne, specialarkiverne og i offentlige myndigheder og private institutioner.

  Klik her for at åbne Arkivforeningens hjemmeside

  Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers (købstæders) historie som sit primære arbejdsfelt. Centret blev grundlagt i 2001 af det nuværende Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet og Den Gamle By. Centret foretager komparative historiske bystudier og indeholder et væld af historiske, statistiske m.v. oplysninger om danske byer. Her kan særligt Den Digitale Byport anbefales.

  Klik her for at åbne Dansk Center for Byhistories hjemmeside

  DigDag er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi og er et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur.

  Projektet kører fra 2009 til 2012 og har som mål at etablere en fælles historisk-geografisk database over Danmarks mange forskellige administrative enheder fra 1600 til i dag.

  Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af danske historiske forskningsinstitutioner sammen med de største kulturhistoriske institutioner og arkiver, herunder Statens Arkiver, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Nationalmuseet, Geodatastyrelsen, Kulturstyrelsen og Det Kongelige Bibliotek.

  Databasen forventes at være tilgængelig medio 2012 og kan anbefales som indgang for den, der søger hurtige oplysninger om Danmarks administrative indretning fra 1600 til i dag. Se link nederst på siden.

  Klik her for at åbne DigDags hjemmeside

  DIS står for Data I Slægtsforskning. DIS-Danmark er en forening, hvis formål det er at skabe et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie ved:

  • at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed
  • at medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form
  • at samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger med beslægtede formål
  • at udbrede kendskabet til IT i slægts-, personal- og lokalhistorie
  • at udgive bladet Slægt og Data og eventuelt andre former for publikationer
  • at støtte oprettelsen af lokalforeninger under DIS-Danmark

  Klik her for at åbne DIS-Danmarks hjemmeside

  Der er 10 lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund Kommune. Se link nederst på siden.

  De lokalhistoriske arkiver indsamler, registrerer og bevarer arkivalier fra private foreninger, virksomheder og personer, f.eks. protokoller, skøder, diverse papirer og billeder. De lokalhistoriske arkiver har desuden en samling af lokalhistorisk litteratur og håndbøger. Læs mere om de lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund Kommune på Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark – LASA’s hjemmeside - se link nederst på siden, hvor du bl.a. også finder en arkivvejviser til lokalhistoriske arkiver og en sognevejviser, dvs. lister over sogne, herreder, kommuner, amter i et område svarende til tidligere Storstrøms Amt.

  Klik her for at åbne hjemmesiden for Lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund Kommune

  Lolland-Falsters Historiske Samfund er 100-år gammel forening (stiftet den 27. juni 1912), hvis formål det er at styrke den lokalhistoriske interesse og kendskabet til Lolland-Falsters historie.

  Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum stiftet of den selvejende institution
  Museum Lolland-Falster og den kommunale institution Reventlow Museet Pederstrup ved en sammenlægning af de to museer pr. 1. juni 2010.

  Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster.

  Klik her for at åbne Museum Lolland-Falsters hjemmeside

  NEA er et netværk af kommuner med fokus på elektronisk arkivering, som Guldborgsund Kommune og Stadsarkiv er medlem af. Samarbejde, rådgivning og videndeling er nøgleordene i Netværket Elektronisk Arkivering (NEA). Netværket består af 25 kommuner øst for Storebælt, som med NEA’s konsulenter i ryggen løser de opgaver, der er forbundet med elektronisk arkivering.

  Klik her for at åbne Netværket Elektronisk Arkivering - NEA's hjemmeside

  Guldborgsund Stadsarkiv er medlem af ODA – Organisationen Danske Arkiver, som er en sammenslutning af danske § 7-arkiver og tilsvarende institutioner. ODA arbejder for fremme af danske arkivers samfundsmæssige placering og deres samarbejde, koordinering og udvikling til gavn for Danmarks arkivalske kulturarv. Find også kontaktoplysninger, hjemmesideadresser m.v. på andre stadsarkiver - se link nederst på siden.

  Klik her for at åbne Organisationen Danske Arkiver - ODA's hjemmeside

  Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet og fungerer som den øverste arkivmyndighed i Danmark. Rigsarkivet ledes af Rigsarkivaren.

  Rigsarkivet for kommunale myndigheder:
  Se mere om de regler, som også gælder for kommunale myndigheder på arkivområdet i link nederst på siden.

  Daisy:
  Søg i arkivalier afleveret til Rigsarkivet, herunder tidligere Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i databasen Daisy - se link nederst på siden.

  Arkivalieronline:
  Søg i digitaliserede kirkebøger, folketællinger og brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller på Arkivalieronline - se link nederst på siden.

  Åbne Samlinger er resultat af et samarbejde mellem statsanerkendte museer, arkiver og beslægtede institutioner.

  Fra denne fælles portal og fra de enkelte institutioners hjemmesider tilbydes adgang til:

  • praktisk information
  • beskrivelse af aktiviteter, udstillinger og samlinger mv.
  • digitaliserede registranter
  • faglige artikler
  • historiske fortællinger
  • tema-materiale
  • undervisningsmateriale.