Gå til hovedindhold
Ukraine

Information om hjælp til Ukraine

Her på siden finder du information om, hvordan vi hjælper ukrainere, som kommer til kommunen, og hvor du som borger kan holde dig opdateret.

Indhold

  I Guldborgsund Kommune supplerer vi statens arbejde med modtagelsen og integrationen af ukrainere, som kommer til Danmark grundet konflikten i Ukraine.

  Ledige jobs til modtagelsesklasser på skoler og centre

  Der er ukrainske flygtningebørn på vej til Guldborgsund kommune, og de skal naturligvis i skole. Derfor opretter vi nye modtagelsesklasser rundt omkring på kommunens skoler og på centre der hvor flygtningefamilierne bor. I den forbindelse får vi brug for både lærere og pædagoger. Du kan være i arbejde, under uddannelse eller du er måske for nylig gået på pension.

  Ansættelsesvilkår:
  Der søges medarbejdere på månedsløn til modtagelsesklasser på skoler og SFO. Ansættelsen vil være begrænset til den periode, hvor skoler og dagtilbud har brug for ekstra arbejdskraft grundet flygtninge fra Ukraine.

  Klik på linket til jobbank, udfyld ansøgningsskemaet og vi vil efterfølgende tage kontakt til dig.

  https://guldborgsund.career.emply.com/ad/ukranie-jobbank-center-for-born-laering/mc6vjx/da

   

  I Guldborgsund Kommune er der oprettet et såkaldt transitcenter til midlertidigt ophold for ukrainske migranter og asylansøgere. Det er Dansk Folkehjælp, som driver centeret.

  Klik her for at læse mere om, hvordan du kan melde dig som frivillig hos Dansk Folkehjælp (nyt vindue)

  Du kan læse mere om de nationale indsatser og håndtering af krisen på https://kriseinformation.dk 

  Guldborgsund Kommune henviser til statens indkvarteringsmuligheder i asylansøgningsperioden, og vi yder derfor ikke økonomisk tilskud til privat indkvartering. Vi anbefaler derfor, at du hjælper eventuelle ukrainske borgere, som du har boende privat videre til Udlændingestyrelsen, som står for indkvartering i asylansøgningsperioden. Du kan læse mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside: nyidanmark.dk/ukraine.

  Link til aktstykke, der giver kommunerne mulighed for at tilbyde økonomisk kompensation til flygtninge 

  Aktstykket giver kommunerne mulighed for, men indeholder ikke krav om, at der kan ydes økonomisk kompensation til privat indkvartering af ukrainske flygtninge.

  Vi er blevet varslet af Udlændingestyrelsen om muligheden af tilstrømning af migranter og asylansøgere fra Ukraine.

  Vi samarbejder med de nationale myndigheder om beredskab og klargøring til modtagelsen af flygtninge.

  Vi løser de kommunale opgaver, som situationen har medført. Der er gjort transitcenter klar, vi forbereder boliger, modtageklasser for børn og sprogskolehold for voksne. Alt sammen for at give vores de ukrainere, som får opholdstilladelse, og som bliver tildelt bolig i Guldborgsund en god modtagelse.

  Vi vil også gerne kvittere for den store interesse og opbakning fra borgerne i kommunen, det er tydeligt, at det ligger os alle på sinde at hjælpe, hvor vi kan.

  Guldborgsund Kommune tager imod alle flygtninge, der får tildelt ophold i Guldborgsund Kommune og sørger for at hjælpe dem i gang med sprog og eventuel uddannelse, så de hurtigst muligt kan blive en del af det danske arbejdsmarked. Jobcentret vil endvidere hjælpe ukrainerne med at søge job i kommunen.

  På hjemmesiden JobguideUkraine.dk kan ukrainere finde information om vejen til et job i Danmark. Her er introduktion til løn- og arbejdsvilkår samt mulighed for at lave et CV. 

  Hvis du som virksomhed har ledige stillinger, som du gerne vil have hjælp til at få besat, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes virksomhedsservice

  Guldborgsund kommune overtager ansvaret for midlertidig boligplacering af en flygtning, når denne er meddelt midlertidigt ophold af udlændingestyrelsen. Ukrainere kan i første omgang forvente at overnatte på Østre Skole, indtil vi finder en bolig til dem. Vi vil bestræbe os på at finde en midlertidig bolig så hurtigt som muligt til den enkelte familie.

  Den midlertidige bolig bør findes i passende afstand fra uddannelse, sprogskoler, børnepasning og skole og arbejde, så det er en individuel opgave at finde den rette bolig til den enkelte flygtning og/eller familier, men naturligvis en, vi som kommune påtager os. Vi er allerede i gang med at afdække mulighederne og forberede modtagelsen af flygtninge, som får midlertidigt ophold her i kommunen.  

  Borgere med lovligt ophold i Danmark med børn i alderen 0-5 år har ret til dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave mv.) inden for pasningsgarantien på 3 måneder.

  Barnet skal indskrives i dagtilbud via den digitale pladsanvisning. 

  Her kan du også finde information om dagtilbuddene, priser mv. Der er mulighed for at søge fripladstilskud, hvis familiens indkomst ligger under den fastsatte indkomstgrænse. Familien skal selv sørge for transport til og fra dagtilbud.

  Borgere med lovligt ophold i Danmark med børn og unge i den undervisningspligtige alder har ret til skoletilbud.

  Eleven vil starte i modtagelsesklasse sammen med andre børn og unge, der kommer uden forudgående danskkundskaber.

  Modtagelsesklassen vil som udgangspunkt ligge i tilknytning til en af kommunens øvrige skoler. Kommunen tilbyder bustransport til og fra skole, så længe eleven går i modtagelsesklasse. Når eleven er færdig i modtagelsesklasse, tilbydes han/hun en plads i sin distriktsskole.

  Hvis du ønsker at melde dig som frivillig for at hjælpe til med modtagelsen af ukrainske flygtninge, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en frivillig organisation.

  Du kan finde mere information om, hvordan du bliver frivillig hos en af nedenstående organisationer, på deres hjemmesider:

  Dansk Folkehjælp 

  Dansk Flygtningehjælp

  Dansk Røde Kors 

  Du må bruge dit ukrainske kørekort i et halvt år (180 dage) efter du har fået ophold i Danmark.
  Derefter skal du have ansøgt om dansk kørekort, hvis du fortsat skal bo og køre bil i Danmark.


  Du skal skifte dit ukrainske kørekort til et dansk kørekort, og det kræver en lægeerklæring fra din læge.

  • Book en tid hos din læge (medbring sundhedskort)
  • Book en tid i Borgerservice (medbring lægeerklæring, dit ukrainske kørekort, pas, opholdstilladelse og sundhedskort)

  Det koster 280 kr. at ombytte kørekort. Du vil få et midlertidigt kørekort, hvis du ansøger indenfor 180 dage efter du har fået ophold i Danmark, som du kan bruge mens ombytningen behandles.