Gå til hovedindhold

Whistleblowerordning

Lov om beskyttelse af Whistleblowere trådte i kraft den 17. december 2021. Loven giver medarbejdere i den private og offentlige sektor mulighed for at indberette overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret, samt overtrædelser af øvrige alvorlige forhold.

Indhold

  Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowere skal Guldborgsund Kommune mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virke i form af antal indberetninger, status på behandlingen og tema for indberetningerne.

  Antal indberetninger

  Der er i perioden 01.01.2023 til 31.12.2023 modtaget i alt fem indberetninger.

  Status på behandling af indberetningerne

  • To indberetning blev afvist, da emnet lå uden for Whistleblowerlovens anvendelsesområde.
  • Tre indberetninger blev vurderet omfattet af loven og er p.t. under realitetsbehandling.

  Tema for de tre indberetninger

  • Tre indberetninger inden for kategorien sexchikane og grov chikane.

  Whistleblowerenheden, 21.03.2023